STARTER – Polish (mp3 files to download)

Poziom pre-A1

Prezentowany audiobook pozwala z łatwością opanować 570 najważniejszych słów i zwrotów. Polecamy go osobom rozpoczynającym swoją przygodę z nauką języka polskiego, a w szczególności tym, którzy chcą zacząć efektywną naukę od absolutnych podstaw.

Wybierając ten produkt, otrzymasz:

By choosing the product you will receive:

Nagrania mp3

100 minut wyraźnych nagrań mp3 native speakerów

Nagrania mp3

100 minutes of high quality mp3 audio recordings by native speakers

Dostępność: w sprzedaży
Wysyłka: w ciągu 24h
  • 19,00 zł
  • 15,00 zł

Przykładowe słówka

Nagrania zawarte w tym tytule skatalogowaliśmy w 14 folderach, które odpowiadają 14 lekcjom, stopniowo wprowadzającym nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne. Poniżej prezentujemy przykładowe słówka z różnych lekcji:

Cześć!mówićtrochęDziękuję.dziesięć
kluczmałylekarzpracowaćprzyjaciel
kanapkaczytaćjutroniedzielaczerwony

Example vocabulary

The recordings contained in this title are organized into 14 files. They correspond to 14 lessons and gradually introduce new vocabulary words and grammatical topics. Below we present sample vocabulary from various lessons:

Cześć!mówićtrochęDziękuję.dziesięć
kluczmałylekarzpracowaćprzyjaciel
kanapkaczytaćjutroniedzielaczerwony

Nagrania mp3 do pobrania online

Tytuł zawiera 300 plików w formacie mp3 – każdy z nich to nagranie w trybie: hasło po angielsku – hasło po polsku – przerwa na powtórzenie. Nagrania możesz odsłuchiwać na komputerze lub skopiować i wgrać je do telefonu lub do odtwarzacza mp3. Możesz także nagrać je na płytę i odsłuchiwać we wszystkich odtwarzaczach obsługujących format mp3.

Hasła i przykłady są czytane z dbałością o ich właściwą artykulację i intonację. Dzięki temu zyskujesz pewność, że gdy użyjesz opanowanych słówek i zwrotów, Twój rozmówca Cię zrozumie. Przerwy po polskim słówku czy przykładzie umożliwiają powtarzanie – najlepiej głośne, gdyż w ten sposób narządy mowy przyzwyczajają się do wydawania nowych dźwięków. Dodatkowo słuchanie własnego głosu dodaje pewności siebie. Funkcja SPELL, która polega na wyświetlaniu haseł na ekranie odtwarzacza, pomaga w nauce pisowni.

Online mp3 recordings available for download

The title contains 300 mp3 files – each of them is a recording in the following mode: English word – Polish word – break for repetition. You can listen to the recordings on your computer or copy and upload them to your smartphone or mp3 player. You can also upload them to a CD and listen to them on all players supporting the mp3 format.

Words and examples are read with excellent articulation and intonation. This ensures that when you practice the new vocabulary and phrases, you will be understood by others. Breaks after the Polish word or example allow for repetition – it's best when it is repeated out loud, as this helps the speech organs get used to producing new sounds. Additionally, listening to your own voice adds confidence. The SPELL function, which displays the words on the player's screen, helps with learning to spell.