Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.fiszki.pl, jest Wydawnictwo Cztery Głowy Kuchta, Perczyński Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, 80-255, przy ul. Topolowej 2/2, zarejestrowane jako płatnik podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 9491857699, REGON: 152127458.

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Wydawnictwa są przyjmowane:
  1. poprzez złożenie zamówienia na stronie www.fiszki.pl,
  2. poprzez złożenie zamówienia drogą telefoniczną,
  3. poprzez złożenie zamówienia pocztą elektroniczną,
  4. poprzez przesłanie faksu pod numer 58 341 60 48, w którym sprecyzowana będzie dokładna nazwa zamawianych pozycji oraz sposób ich dostarczenia, forma płatności oraz dane adresowe zamawiającego wraz z telefonem kontaktowym. W przypadku braku precyzyjnego określenia trybu dostarczenia przesyłki realizacja zamówienia nastąpi za pobraniem pocztowym, a do ceny zamówienia doliczony zostanie koszt wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej (wg cennika podanego na stronie www.fiszki.pl).
 2. Zasady dotyczące zamówień zawierających produkty elektroniczne ujęto w §9 pkt 5.
 1. Realizacja zamówienia uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu płatności:
  1. w przypadku płatności przelewem na konto realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu należności na konto Wydawnictwa,
  2. w przypadku zamówień dokonywanych poprzez system Przelewy24 realizacja zamówienia następuje po zatwierdzeniu transakcji przez operatora systemu, firmę PayPro SA (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, nr NIP: 7792369887),
  3. w przypadku, gdy Klient uiszcza należność za przesyłkę „za pobraniem” (pobranie pocztowe lub pobranie przez firmę kurierską), realizacja ma miejsce w czasie określonym w §5 pkt 1,
  4. produkty elektroniczne są udostępniane do pobrania natychmiast po zatwierdzeniu transakcji.
 1. Koszt dostawy uzależniony jest zarówno od wybranego przez Klienta sposobu płatności, jak i formy dostawy:
  1. w przypadku płatności przelewem na rachunek oraz płatności online Przelewy24 ryczałtowy koszt dostawy wynosi:
   • dla Poczty Polskiej – 15,00 zł,
   • dla Kuriera DPD – 15,00 zł,
   • dla Paczkomatów 24/7 – 12,00 zł,
  2. w przypadku płatności przy odbiorze ryczałtowy koszt dostawy wynosi:
   • dla Poczty Polskiej – 20,00 zł,
   • dla Kuriera DPD – 20,00 zł,
   • dla Paczkomatów 24/7 – 17,00 zł,
  3. w przypadku wysyłki zagranicznej koszt dostawy ustalany jest indywidualnie i zależny od kraju, do którego ma zostać wysłana paczka, oraz wybranego spedytora.
 2. Przy zamówieniach, których wartość wynosi co najmniej 199 zł (bez kosztów wysyłki), koszt przesyłki krajowej pokrywa Wydawnictwo, przy czym sposób dostarczenia przesyłki (za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera DPD lub Paczkomatów 24/7) wybiera Klient.
 3. W przypadku zamówienia wyłącznie produktów elektronicznych koszty wysyłki nie występują.
 1. Czas realizacji zamówienia (przygotowania i wysłania przesyłki) wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze) lub od dnia zaksięgowania należnej kwoty na koncie Wydawnictwa (w przypadku przelewu na rachunek i przelewu online Przelewy24).
 2. Ze względu na możliwość chwilowego wyczerpania się zapasów zamówionego tytułu czas realizacji może wydłużyć się do 2–4 tygodni. Jeżeli czas realizacji miałby wykroczyć poza termin 7 dni, Wydawnictwo poinformuje Klienta o tym fakcie, wysyłając wiadomość na podany w formularzu adres e-mail lub telefonując pod podany numer kontaktowy (w przypadku zamówień telefonicznych lub wysłanych faksem). Klient ma prawo do anulowania zamówienia.
 3. O dniu wysyłki Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną. W przypadku zamówień telefonicznych lub wysłanych faksem taka forma powiadomienia jest stosowana, o ile przy składaniu zamówienia został podany adres e-mail.
 4. Produkty elektroniczne zostają udostępnione do pobrania z konta Klienta natychmiast po zatwierdzeniu transakcji.
 1. Przesyłki krajowe dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera DPD oraz Paczkomatów 24/7. Od tego, która z tych opcji zostanie wybrana, uzależniony jest czas dostawy.
  1. W przypadku wybrania Poczty Polskiej czas dostawy wynosi średnio 2–3 dni. Status przesyłki można śledzić na stronie internetowej: https://emonitoring.poczta-polska.pl/ po wpisaniu numeru listu przewozowego w polu „Identyfikator".
  2. W przypadku wybrania Kuriera DPD przesyłka zostanie dostarczona w ciągu doby od dnia nadania, przy czym przesyłki nadane w piątek dostarczane są w poniedziałek. Status przesyłki można śledzić na stronie internetowej: https://www.dpd.com.pl/ po wpisaniu numeru listu przewozowego w polu „Monitoring przesyłek".
  3. W przypadku wybrania Paczkomatów 24/7 przesyłka zostanie dostarczona w ciągu 2 dni roboczych od dnia nadania. Status przesyłki można śledzić na stronie internetowej: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek po wpisaniu numeru listu przewozowego w wyznaczonym polu.
 2. W przypadku przesyłek zagranicznych czas dostawy towaru zależny jest zarówno od wybranego spedytora, jak i kraju, do którego ma zostać wysłana paczka. Orientacyjny czas dostarczenia jest podawany do wiadomości Klienta przed ostateczną akceptacją zamówienia i nadaniem przesyłki. Po wysłaniu paczki Klient otrzymuje e-mail zawierający numer listu przewozowego oraz link do strony internetowej umożliwiającej śledzenie statusu przesyłki.
 3. Zasady dotyczące dostawy produktów elektronicznych ujęto w §9 pkt 4 c.
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia i przesłania go do Wydawnictwa pocztą tradycyjną lub elektroniczną (przykładowy wzór oświadczenia) w terminie 60 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia, w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) – wskazana przez Klienta – weszła w fizyczne posiadanie towaru.
 2. Klient ma prawo odstąpienia od umowy również zanim wejdzie w fizyczne posiadanie towarów (po złożeniu zamówienia).
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W związku z tym klient traci prawo zwrotu produktu, którego częścią składową są materiały dostępne online (np. nagrania mp3, aplikacja komputerowa/przeglądarkowa), do których dostęp możliwy jest dopiero przy użyciu kodu umieszczonego wewnątrz opakowania, jeśli opakowanie zostało otwarte (rozfoliowane lub pozbawione plomby). W przypadku gdy klient zwróci taki produkt, zostanie on odesłany klientowi na jego koszt.
 4. W przypadku kiedy przedmiotem zwrotu jest produkt, którego częścią składową nie są materiały dostępne online, klient zachowuje prawo zwrotu również w sytuacji, gdy opakowanie zostało otwarte (rozfoliowane lub pozbawione plomby). W takiej sytuacji – zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takiej sytuacji sprzedający, po otrzymaniu zwróconego produktu, dokona jego oględzin i na tej podstawie obniży kwotę zwrotu adekwatnie do powstałych uszkodzeń. Kwota zwrotu będzie średnią rynkową ceną za produkt w danym stanie.
 5. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku, gdy realizacja zamówienia wiąże się z koniecznością nadania przesyłki zagranicznej.
 6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po poinformowaniu sprzedającego o decyzji odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zapakować w sposób zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem w trakcie transportu i zwrócić na adres sprzedającego wraz z dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą).
 7. Koszty zwrotu towaru, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi Klient.
 8. Sprzedający nie odbiera zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.
 9. Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych należności Klientowi (wartości zwracanego towaru i kosztów przesyłki do Klienta) w terminie do 14 dni. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 10. W przypadku zwrotu części zestawu promocyjnego Klient otrzyma zwrot kwoty równej różnicy pomiędzy ceną zestawu promocyjnego i wartością pozostawionych towarów w ich regularnych cenach.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z umową i pozbawionego wad.
 2. Towar objęty jest roczną gwarancją.
 3. Klient, który po zakupie towaru stwierdził, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, ma prawo do złożenia sprzedającemu reklamacji. W celu złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć na adres sprzedającego reklamowany towar wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (przykładowy wzór zgłoszenia reklamacyjnego).
 4. Sprzedający odpowiada za wady towaru oraz jego niezgodność z umową jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi.
 5. Sprzedający nie odbiera przesyłek reklamacyjnych odsyłanych „za pobraniem”.
 6. Reklamacje związane z procesem zakupowym (np. błędnie naliczone koszty dostawy lub niewłaściwa ilość towaru) można składać elektronicznie na adres biuro@fiszki.pl.
 7. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub dokona zwrotu wpłaconych należności Klientowi (wartości zwracanego towaru i kosztów przesyłki do Klienta) w terminie do 14 dni. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Niezależnie od sposobu rozwiązania reklamacji sprzedający pokryje także koszty odesłania reklamowanego towaru.
 8. Zasady dotyczące reklamacji produktów elektronicznych ujęto w §9 pkt 9.
 1. Przez „produkty elektroniczne" Wydawnictwa Cztery Głowy rozumieć należy FISZKI audio przygotowane do sprzedaży w postaci plików do pobrania ze strony internetowej www.fiszki.pl.
 2. Zakup produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.fiszki.pl możliwy jest poprzez zarejestrowanie się na stronie www.fiszki.pl lub poprzez już posiadane tam konto.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c. i Prawa autorskiego.
 4. Zamówienia i realizacja zamówień:
  1. produkty elektroniczne można zamawiać za pośrednictwem strony www.fiszki.pl zgodnie z instrukcją i wytycznymi zawartymi na stronie www,
  2. płatność winna zostać dokonana on-line; zasady płatności on-line określone zostały na stronie operatora systemu płatności www.przelewy24.pl,
  3. w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu zaksięgowania płatności zakupione FISZKI audio zostaną Klientowi udostepnione do pobrania w jego koncie Klienta (po zalogowaniu),
  4. zakupione produkty elektroniczne Klienta będą bezterminowo przechowywane na koncie Klienta w zakładce „Twoje produkty elektroniczne”; po zalogowaniu można pobrać je na swój komputer.
 5. Licencja na korzystanie z produktów elektronicznych:
  1. każdy produkt elektroniczny oferowany za pośrednictwem strony www.fiszki.pl stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną, przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  2. z datą udostępnienia Klientowi zakupionych produktów elektronicznych zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z zakupionych produktów, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie Wydawnictwa obok tego produktu, takich w szczególności, które określają:
   • dopuszczalną liczbę komputerów lub urządzeń mobilnych, na które pobranie jest możliwe; w przypadku braku takiego postanowienia w opisie obok produktu, przyjmuje się, że chodzi tylko o jeden komputer Klienta albo jedno urządzenie mobilne,
   • pliki z zakupionym tytułem FISZKI audio będą dostępne dla Klienta w jego koncie Klienta (po zalogowaniu),
   • brak prawa lub prawo skopiowania treści zawartych w produktach elektronicznych Wydawnictwa; w przypadku braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrany produkt nie może być kopiowany,
   • termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony,
   • inne elementy, o ile zostaną podane obok produktu elektronicznego,
  3. licencja umożliwia korzystanie z produktu elektronicznego tylko na urządzeniu Klienta, któremu licencja ta została udzielona, na własny użytek, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/i w postanowieniach zapisanych obok produktu na stronie Wydawnictwa, w tym także zastosowanych przez Wydawnictwo zabezpieczeń technicznych,
  4. licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny,
  5. zastrzega się, że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Wydawnictwo prawa do jej udzielenia, np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie z produktu elektronicznego na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Wydawnictwa praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji,
  6. z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do:
   • rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego produktu elektronicznego, jego fragmentów, jego/ich kopii,
   • wykorzystywania go lub jego kopii w celach komercyjnych,
   • dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji produktów elektronicznych,
   • usuwania błędów produktów elektronicznych,
  7. nabywca produktu elektronicznego nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego,
  8. dana licencja na korzystanie z produktu elektronicznego umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Wydawnictwo, z uwzględnieniem postanowień pkt 5 f powyżej; nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił produkt elektroniczny, innych uprawnień.
 6. Zabezpieczenia produktów elektronicznych:
  1. każdy produkt elektroniczny Wydawnictwa został zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem,
  2. nie wolno usuwać zabezpieczenia produktu elektronicznego; Klient, który nabył produkt elektroniczny Wydawnictwa, zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.
 7. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące FISZEK audio:
  FISZKI audio w postaci plików do pobrania są nagraniami w formacie mp3 i mogą być odtwarzane przez wszystkie urządzenia wspierające ten format.
 8. Odstąpienie od umowy i reklamacje:
  1. zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  2. reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej biuro@fiszki.pl lub pisemnie na adres aktualnej siedziby Wydawnictwa Cztery Głowy, lub też telefonicznie pod numerem telefonu 58 341 60 48 w przypadku problemów z pobraniem zamówionego produktu elektronicznego lub jego otwarciem, w szczególności gdy:
   • produkt elektroniczny okaże się uszkodzony,
   • w terminie 24 godzin od momentu zapłaty na koncie Klienta nie zostanie wygenerowany link umożliwiający pobranie produktu elektronicznego stosownie do zakresu udzielonej mu licencji.

Prywatność oraz ochrona danych osobowych Klientów naszego sklepu oraz Użytowników naszego bloga są dla nas priorytetem, dlatego bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Dokładamy najwyższej staranności, aby dane osobowe Klientów i Użytkowników były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z polską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie o sposobie zbierania i wykorzystywania danych osobowych, o podstawach prawnych przetwarzania danych oraz o prawach Klientów związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 1. Informujemy, że administratorem decydującym o sposobie wykorzystania danych osobowych Klientów sklepu fiszki.pl oraz Użytkowników serwisu blog.fiszki.pl jest Wydawnictwo Cztery Głowy Kuchta, Perczyński Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, 80-255, przy ul. Topolowej 2/2 (zwane dalej „Wydawnictwem”), będące właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fiszki.pl oraz bloga edukacyjnego dostępnego pod adresem www.blog.fiszki.pl. Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@fiszki.pl, pod adresem pocztowym: Wydawnictwo Cztery Głowy sp.j., ul. Topolowa 2/2, 80-255 Gdańsk lub pod numerem telefonu: 58 341 60 48.

  W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych Klientów i Użytkowników oraz realizacją ich praw Klient lub Użytkownik może kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@fiszki.pl. Inspektorem ochrony danych w Wydawnictwie Cztery Głowy jest Karolina Krużewska-Ossowska.
 2. Dane osobowe Wydawnictwo pozyskuje w następujący sposób:
  1. w przypadku Klientów indywidualnych: otrzymuje je od Klienta podczas zakładania konta w sklepie, subskrypcji na newsletter, a także później – w związku z zakupami dokonywanymi przez Klienta w sklepie internetowym;
  2. w przypadku Klientów branżowych: otrzymuje je od Klienta lub Kontrahenta podczas zakładania konta w sklepie, subskrypcji na newsletter, a także – w związku z zakupami dokonywanymi przez Klienta w sklepie internetowym;
  3. W przypadku Użytkowników: otrzymuje je od Użytkownika podczas subskrypcji artykułów z bloga.
 3. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe Klientów sklepu i Użytkowników bloga w celach:
  1. umożliwienia pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania zakupów, realizacji płatności, dostarczania zamówionego towaru, obsługi reklamacji dotyczących zakupionych produktów lub ich wysyłki;
  2. założenia konta Klienta i zarządzania nim, zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych (np. problemów związanych z pobraniem produktów elektronicznych);
  3. kontaktowania się z Klientem w celach związanych ze świadczeniem usług;
  4. wysyłania artykułów;
  5. wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wydawnictwa, którym jest:
   • monitorowanie aktywności wszystkich Klientów i Użytkowników, obejmującej m.in. wyszukiwanie słów kluczowych, a także zarządzanie aktywnością Klientów w sklepie i Użytkowników na blogu;
   • dopasowywanie wyświetlanych reklam do potrzeb i zainteresowań Klientów (na podstawie uprzednio przeglądanych przez nich treści), dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach sklepu lub w ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Klientów w sklepie;
   • prowadzenie wobec Klientów i Użytkowników działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów lub usług bądź towarów podmiotów trzecich;
   • kontaktowanie się z Klientami i Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności – i za zgodą Klientów sklepu oraz Użytkowników bloga – przez pocztę elektroniczną oraz telefon;
   • prowadzenie profilu Wydawnictwa w portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów sklepu i Użytkowników bloga o aktywności Wydawnictwa, prowadzeniu konkursów za pośrednictwem portalu społecznościowego, promowaniu Wydawnictwa, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook;
   • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
   • zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych Klientom drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania prawa oraz regulaminu sklepu, a także przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
   • analizowanie zainteresowań i potrzeb Klientów sklepu i Użytkowników bloga w celu wprowadzania ulepszeń w funkcjonowaniu sklepu i bloga zgodnie z wynikami analizy, a także rozszerzania oferty sklepu i treści na blogu;
   • obsługa propozycji, skarg, wniosków lub pytań przekazywanych przez Klientów w szczególności do Biura Obsługi Klienta, ale także do działu personalnego, produkcyjnego czy redakcji, oraz pytań lub uwag kierowanych do Wydawnictwa w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
   • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć udział Klienci;
   • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
   • prowadzenie analiz statystycznych;
   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Wydawnictwo obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  6. podatkowych i rachunkowych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
  7. a także – za dodatkową zgodą Klientów lub Użytkowników – w celu:
   • zapisywania danych w plikach cookie, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
   • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci lub Użytkownicy mogą wziąć udział.
 4. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe:
  1. na podstawie wyrażonej przez Klientów lub Użytkowników zgody (podczas składania zamówienia, zapisywania się na newsletter bądź subskrypcji artykułów z bloga);
  2. w celu wykonania umowy, której Klienci są stroną (np. umowy zakupu), lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (reklamacja, odpowiedź na pytanie dotyczące towaru lub usługi);
  3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Wydawnictwie (wspomniane obowiązki rachunkowe i podatkowe);
  4. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wydawnictwo lub przez stronę trzecią (czyli działania dotyczące np. poprawy funkcjonalności sklepu, promocja marki, czy dostosowanie oferty i reklam do zainteresowań Klienta).
 5. W sklepie Wydawnictwa zbierane są następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko – w celu wysyłki zamówionego towaru i kontaktu z Klientem;
  2. adres wysyłki – w celu dostarczenia zamówionego towaru;
  3. numer telefonu – w celu umożliwienia firmom wysyłkowym poinformowania Klienta o awizacji wysłanego towaru za pomocą SMS. Aby potwierdzić zamówienie lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, np. braku towaru w magazynie, może się z Klientem kontaktować również pracownik Biura Obsługi Klienta.
  4. adres e-mail:
   • w celu zrealizowania zakupów produktów elektronicznych;
   • w celu wysłania Klientowi wiadomości związanych z obsługą zamówienia (złożenie zamówienia, potwierdzenie płatności, wysyłka zamówionego towaru, uzyskanie opinii zwrotnej dotyczącej realizacji zamówienia);
   • w celu wysyłki newslettera. Subskrybenci newslettera cyklicznie otrzymują drogą elektroniczną informację handlową;
  5. adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);
  6. hasło dostępu do konta Klienta;
  7. dane firmy (np. NIP) w przypadku zamówień od Klientów branżowych.
 6. Podanie powyższych danych jest niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy zawartej z Klientem, a tym samym dostarczenia mu zamówionego towaru lub świadczenia usługi, a więc w następujących przypadkach:
  1. dokonanie zakupu w sklepie Wydawnictwa bez logowania do konta;
  2. założenie konta Klienta – te dane przechowywane są w bazie, aby ułatwić ponowne zakupy w sklepie internetowym Wydawnictwa;
  3. subskrypcja newslettera – jest dobrowolna i w każdej chwili można z niej zrezygnować.
 7. Zgodnie z przepisami prawa Wydawnictwo może wymagać od Klienta podania dodatkowych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Jednak poza tym wyjątkiem podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne i uzależnione od tego, w jakim zakresie Klient chce korzystać z usług sklepu. Niepodanie wyżej wymienionych danych osobowych będzie skutkować niemożliwością zawarcia umowy sprzedaży, a więc brakiem możliwości złożenia zamówienia w sklepie.
 8. Respektujemy wszystkie prawa Klientów i Użytkowników wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia przez Klienta lub Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Z uprawnień tych Klient lub Użytkownik może skorzystać, gdy:
  1. zauważy, że jego dane są niepoprawne lub niekompletne (Klient sklepu lub Użytkownik bloga może żądać sprostowania danych);
  2. uzna, że jego dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wydawnictwo, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku (Klient lub Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych);
  3. uzna, że jego dane są nieprawidłowe, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie zechce ich usunięcia, w przypadku gdy dane nie są już potrzebne Wydawnictwu, ale mogą być potrzebne samemu Klientowi lub Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia swoich roszczeń, lub gdy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Wydawnictwa są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu (we wszystkich tych przypadkach Klient lub Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych);
  4. przetwarzanie danych Klienta lub Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy zawartej z Wydawnictwem i gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny (Klient lub Użytkownik może żądać przeniesienia danych).
  Każdy Klient lub Użytkownik chcący skorzystać z przysługujących mu uprawnień może skorzystać z właściwych zakładek w ustawieniach swojego konta w sklepie bądź przesłać e-mail na adres iod@fiszki.pl lub list polecony na adres korespondencyjny Wydawnictwa.
 9. Klientowi lub Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Wydawnictwo jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Klientowi lub Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy:
  1. przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub dla celów statystycznych, ale sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której Klient lub Użytkownik się znajduje;
  2. dane osobowe Klienta lub Użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, m.in. są w tym celu profilowane.
 11. Dane osobowe Klientów i Użytkowników Wydawnictwo udostępnia:
  1. podmiotom wspierającym je w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe oraz ubezpieczeniowe;
  2. podmiotom, które wykonują usługi konsultingowe lub audytowe;
  3. podmiotom wspomagającym obsługę Klientów sklepu i Użytkowników bloga;
  4. zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, którzy wspierają Wydawnictwo w dostarczaniu wiadomości marketingowych oraz realizacji kampanii promocyjnych, w tym w wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach znajdujących się w koszyku. Jednym z takich dostawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj;
  5. zewnętrznym usługodawcom, którzy wspierają Wydawnictwo w dostosowywaniu prezentowanych na stronie treści do Państwa potrzeb, w tym w doborze prezentowanych Państwu produktów, promocji oraz ofert. Jednym z takich usługodawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj;
  6. zewnętrznym usługodawcom, który wspierają Wydawnictwo w realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii reklamowych. Jednym z takich usługodawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj.
 12. Wydawnictwo może też przekazać dane osobowe Klientów i Użytkowników organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 13. Wydawnictwo przechowuje dane osobowe Klientów i Użytkowników:
  1. przez czas obowiązywania umów z nimi zawartych, a także po ich zakończeniu w celach:
   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
   • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
   • statystycznych i archiwizacyjnych;
   • umożliwienia Klientom nieograniczonego w czasie pobierania zakupionych produktów elektronicznych;
  2. dla celów marketingowych – do momentu wycofania zgody przez Klienta lub Użytkownika;
  3. w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klient lub Użytkownik może wziąć udział – przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród;
  4. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – przez okres, w którym Wydawnictwo zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 14. Dane osobowe Klientów będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którym jest Tarcza Prywatności.
 15. Dane osobowe Klientów sklepu i Użytkowników bloga będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Wydawnictwo polega na przetwarzaniu danych Klientów i Użytkowników (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Klientach i Użytkownikach, w szczególności do analizy ich osobistych preferencji oraz zainteresowań lub prognoz ich dotyczących.
 16. Wydawnictwo będzie regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa danych Klientów i Użytkowników.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 01.04.2020 r.

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów dostawy.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Paragon wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta. W przypadku, gdy faktura ma być wystawiona na firmę, w momencie składania zamówienia należy podać numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeśli dane korespondencyjne firmy są inne niż dane na fakturze, należy wpisać je w przewidzianym do tego celu polu formularza.
 3. Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
  Wydawnictwo Cztery Głowy sp.j.
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Topolowa 2/2
  80-255 Gdańsk