STARTER – Polish
(STARTER – polski)

Poziom pre-A1

Prezentowany tytuł pozwala z łatwością opanować 570 najważniejszych słów i zwrotów. Polecamy go osobom rozpoczynającym swoją przygodę z nauką języka polskiego, a w szczególności tym, którzy chcą zacząć efektywną naukę od absolutnych podstaw.

Wybierając ten produkt, otrzymasz:

By choosing the product you will receive:

Fiszki

300 przejrzystych fiszek

Nagrania mp3

100 minut wyraźnych nagrań mp3 native speakerów

Memobox

skuteczny system nauki (pudełko MEMOBOX®)

Test online

test końcowy online

Etui na fiszki

plastikowe poręczne etui na fiszki

Fiszki

300 easy-to-read flashcards

Nagrania mp3

100 minutes of high quality mp3 recordings made by native speakers

Memobox

effective learning system (organizer box MEMOBOX®)

Test online

final test online

Etui na fiszki

handy plastic case for your flashcards

Dostępność: w sprzedaży
Wysyłka: w ciągu 24h
 • 55,00 zł
 • 45,00 zł

Przykładowe słówka

Słownictwo zawarte w tym tytule usystematyzowaliśmy w 14 lekcjach, które stopniowo wprowadzają nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne. Te ostatnie ujęte są w formie krótkich i przystępnych komentarzy, pozwalających zrozumieć podstawy gramatyki. Poniżej prezentujemy przykładowe słówka z wybranych lekcji:

Cześć!mówićtrochęDziękuję.dziesięć
kluczmałylekarzpracowaćprzyjaciel
kanapkaczytaćjutroniedzielaczerwony

Example vocabulary

The vocabulary of this language course has been organized into 14 lessons, which are gradually introducing new concepts of vocabulary words and grammar. The grammar rules are presented in the form of short and concise notes, allowing you to understand the basics of grammar. Below we present example words from selected lessons:

Cześć!mówićtrochęDziękuję.dziesięć
kluczmałylekarzpracowaćprzyjaciel
kanapkaczytaćjutroniedzielaczerwony

Fiszki

Hasła zaprezentowaliśmy na trwałych kartonikach, które zawierają wszystko to, co niezbędne do skutecznej nauki. Wystarczy obrócić kartonik kilka razy, aby zapamiętać nowe słówko i – nie mniej ważny – przykład jego poprawnego wykorzystania.

 • numer nagrania
 • symbol kategorii
 • wyraźne hasła
 • obrazki ułatwiające zapamiętywanie (do wybranych haseł)
 • praktyczne przykłady
 • komentarze gramatyczne

Flashcards

The vocabulary terms presented on durable cards provide all the information you need to study effectively. It's enough to turn the flashcard a few times in order to remember a new word and what is equally important – the example of how it's used correctly.

 • recording number
 • category symbol
 • easy-to-read words
 • pictures to enhance visual learning (selected vocabulary)
 • practical usage
 • grammar note

Same fiszki to nie wszystko! Wraz z nimi otrzymasz:

Memobox

Pudełko do nauki i powtórek – MEMOBOX®

Dołączone do produktu pudełko MEMOBOX® umożliwia naukę zgodną z założeniami Sebastiana Leitnera – twórcy kartoteki autodydaktycznej udoskonalającej metodę nauki z fiszek. MEMOBOX® – w oparciu o zasady quizu – selekcjonuje słówka, rozkłada naukę w czasie i zapewnia optymalną liczbę powtórek. Dodatkowo, dzięki elementowi grywalizacji, nauka staje się wciągająca, a uczący – zmotywowany. Więcej o zaletach pudełka MEMOBOX® przeczytasz tu. Natomiast szczegółowy opis, jak poprawnie się z nim uczyć, znajdziesz tu.

Etui na fiszki

Etui na fiszki

Dołączone do produktu plastikowe pudełeczko pozwala mieć wybrane fiszki zawsze przy sobie – w torebce, w kieszeni czy w portfelu. Dzięki temu można wykorzystywać na naukę chwile, które zwykle są niewykorzystywane – w podróży, w kolejce czy na plaży.

Flashcards are not everything! Together with the flashcards you will also receive:

Memobox

The organizer box for learning and repetition – MEMOBOX®

The MEMOBOX® included in the package allows you to study according to the approach of categorized self-study system created by Sebastian Leitner, who improved the method of studying with flashcards. MEMOBOX® uses the concept of a quiz, sorting vocabulary and spaced-out learning over a period of time to ensure an optimal number of repetitions. In addition, thanks to the element of challenge, learning becomes engaging and motivating for the student. You can read more about the benefits of the MEMOBOX® here. Detailed description of how to study properly you can find here.

Etui na fiszki

Flashcard case

The plastic case included in the package allows you to always keep your flashcards with you, in your purse, pocket or wallet. You can use the time to study on the go, which you wouldn’t otherwise, such as travelling, waiting in line or on the beach.

To nadal nie wszystko! W Strefie Online* znajdziesz:

Nagrania mp3

Nagrania mp3

Pobrane pliki mp3 można odtwarzać na komputerze, na telefonie lub nagrać na płytę CD. Wyraźne nagrania native speakerów zapewniają opanowanie bezbłędnej wymowy. Specjalne przerwy ułatwiają głośne powtarzanie po lektorze, a częste słuchanie własnego głosu dodaje pewności siebie. Dodatkowa funkcja SPELL wyświetla hasła na ekranie odtwarzacza i pomaga w nauce pisowni.

Test końcowy

Test końcowy

Test wyboru umożliwia sprawdzenie postępów, wskazuje zagadnienia sprawiające największe trudności i motywuje do dalszej nauki.

*Dostęp do materiałów uzyskasz tutaj – po wpisaniu kodu z opakowania.

That's still not all! In the Online Zone* you will find:

Nagrania mp3

Mp3 recordings

Downloadable mp3 recordings can be played on the computer, smartphone or be recorded on the CD. Clear audio recordings made by the native speakers will help you master perfect pronunciation. Special breaks make it easy to repeat the words after the speaker out loud and frequent listening to your own voice will help you gain confidence.

Test końcowy

Final test

Multiple choice test is a way to check your progress, it points to the areas of the biggest difficulty and motivates towards further study.

*Here you will get access to the study materials after entering the product code.