ANGIELSKA GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Poziom A1–A2

Prezentowany tytuł pozwala szybko i skutecznie opanować 47 zagadnień gramatycznych niezbędnych na poziomie podstawowym (elementary). Polecamy zarówno osobom rozpoczynającym naukę języka angielskiego, jak i tym, które chcą gruntownie powtórzyć podstawy angielskiej gramatyki.

Wybierając ten produkt, otrzymasz:

Fiszki

250 przejrzystych, dwustronnych kart

Przekładki

skuteczny system nauki (przekładki)

Ćwiczenia

książeczkę z ćwiczeniami utrawalającymi wiedzę

Test online

test końcowy online

Dostępność: w sprzedaży
Wysyłka: w ciągu 24h
 • 85,00 zł
 • 69,00 zł

Zagadnienia gramatyczne

Tytuł zawiera 47 zagadnień gramatycznych niezbędnych na poziomie podstawowym. Poniżej prezentujemy ich listę:

1. Personal pronouns (Subject pronouns) / Zaimki osobowe
2. The verb ‘to be’ (Present Simple) / Czasownik „to be”
3. Nouns / Rzeczowniki
4. Articles / Przedimki
5. Demonstrative pronouns / Zaimki wskazujące
6. Interrogative pronouns / Zaimki pytające
7./8. Possessives and Possessive adjectives and pronouns / Forma dzierżawcza i zaimki dzierżawcze
9. ‘There is’/‘There are’ / Konstrukcje „there is”/„there are”
10. Present Simple / Czas teraźniejszy prosty
11. The verb ‘to have’ (Present Simple) / Czasownik „to have”
12. Adverbs of frequency / Przysłówki częstotliwości
13. Present Continuous / Czas teraźniejszy ciągły
14. Present Continuous vs. Present Simple / Porównanie czasów teraźniejszych
15. ‘Going to’ / Zwrot „going to”
16. Simple Future (will/shall) / Czas przyszły prosty
17. Past Simple / Czas przeszły prosty
18. Prepositions of Time / Przyimki wskazujące czas
19. Verb Patterns / Konstrukcje czasownikowe
20. Infinitive of Purpose / Bezokolicznik celu
21. Prepositions of Place / Przyimki wskazujące miejsce
22. Prepositions / Przyimki
23. Modal verbs / Czasowniki modalne
24./25. The verb ‘have to’/‘had to’ / Czasownik „have to”/„had to”
26. The verb ‘used to’ / Czasownik „used to”
27. Cardinals / Liczebniki główne
28. Ordinals / Liczebniki porządkowe
29. Dates / Daty
30. The Imperative / Tryb rozkazujący
31. The Comparative/The Superlative / Stopniowanie przymiotników
32. Quantity / Określanie ilości
33./34. Object pronouns (1, 2) / Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego
35. Present Perfect / Czas teraźniejszy dokonany
36. Past Simple vs. Present Perfect / Porównanie czasów Past Simple i Present Perfect
37. Irregular verbs / Czasowniki nieregularne
38. Word Order / Szyk zdania
39. Adverbs / Przysłówki
40. ‘Say’ and ‘tell’ / Czasowniki „to say” i „to tell”
41. ‘Some’ and ‘any’ / Zaimki „some” i „any”
42. ‘Every’ and ‘no’ / Zaimki „every” i „no”
43. Linking words / Spójniki i wyrażenia łączące
44./45. Common collocations – verbs / Popularne kolokacje z czasownikami
46. Common collocations – prepositions / Popularne kolokacje z przyimkami
47. Phrasal verbs (Multi-word verbs) / Czasowniki frazowe

Karty

Zagadnienia gramatyczne zaprezentowaliśmy na trwałych, dwustronnych kartach, które prezentują wszystko to, co niezbędne do skutecznej nauki:

 • przystępnie napisane reguły pozwolą bez trudu zrozumieć każde zagadnienie,
 • liczne przykłady zagwarantują poprawne stosowanie reguł,
 • tabele, grafy i rysunki znacznie ułatwią zapamiętywanie,
 • forma osobnych kart ułatwi sprawne poruszanie się po poszczególnych zagadnieniach.

Innowacyjna forma prezentacji treści pozwala na błyskawiczne opanowanie nawet tych zagadnień, które zwykle sprawiają problemy.

 • numer zagadnienia
 • nazwa zagadnienia
 • numer karty
 • tabele, grafy, rysunki
 • przystępnie napisane reguły
 • liczne przykłady

Same karty to nie wszystko! Wraz z nimi otrzymasz:

Przekładki

System nauki – przekładki

Dołączone do produktu trzy specjalne przekładki zamieniają naukę we wciągający quiz. Taka metoda nie tylko zapewnia doskonałą zabawę, ale także gwarantuje gruntowne utrwalenie materiału.

Ćwiczenia

Książeczkę z ćwiczeniami

Dołączone do produktu ćwiczenia (z kluczem) pomagają na bieżąco utrwalać poznane zagadnienia.

To nadal nie wszystko! Online znajdziesz:

Test końcowy

Test końcowy

Test kontrolny umożliwia całościowe sprawdzenie się po zakończeniu nauki z kartami.