Opineo.pl
Nick: FatPaffi, dodano: 18 stycznia 2019 | 16:54
sklep internetowy: Fiszki.pl
Szybko, sprawnie i bez problemu.
Przeczytaj opinię
Nick: Patrycja, dodano: 18 stycznia 2019 | 11:36
sklep internetowy: Fiszki.pl
Wszystko w jak najlepszym porządku!
Przeczytaj opinię
100% klientów poleca ten sklep

STARTER – Polish
(STARTER – polski)

29,99 zł 24,99 zł
  level: elementary (pre-A1)
  includes: 300 cards
  300 mp3 files to download
  self-study online program
  MEMOBOX
  plastic case

  poziom: podstawowy (pre-A1)
  zawartość: 300 kartoników
  300 plików mp3 do pobrania
  program do nauki online
  MEMOBOX
  etui

570 słów i zwrotów

Tytuł zawiera 570 słów i zwrotów niezbędnych każdej osobie rozpoczynającej naukę języka polskiego. Materiał ujęto w 14 lekcjach, które stopniowo wprowadzają nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne. Te ostatnie ujęte są w formie krótkich i przystępnych komentarzy, pozwalających zrozumieć podstawy gramatyki języka polskiego. zobacz
lekcje
Hasła zaprezentowano na 300 trwałych kartonikach, które zaprojektowano ze szczególną dbałością o prostotę i przejrzystość.
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player 10

100 minut nagrań

Profesjonalne nagrania wszystkich haseł znajdujących się na kartonikach znacznie podnoszą skuteczność nauki, gwarantują opanowanie bezbłędnej wymowy i zachęcają do mówienia. pobierz
przykładowe nagrania
KOD wewnątrz pudełka umożliwia pobranie 300 plików audio (mp3). Każdy plik to nagranie haseł z jednego kartonika (w trybie: hasło po angielsku – hasło po polsku – przerwa na powtórzenie). Funkcja SPELL wyświetla polskie hasła główne na ekranie odtwarzacza.
Pliki można wgrać do dowolnego urządzenia posiadającego funkcjonalność odtwarzania plików mp3 lub nagrać na płytę CD.

nauka w formie quizu

Trzy kolorowe przegródki sprawiają, że pudełko to jednocześnie maszynka do nauki – MEMOBOX®.

MEMOBOX® gwarantuje optymalną liczbę powtórek całego materiału oraz zapewnia rozłożenie nauki w czasie, tak aby powtarzanie następowało po odpowiednio długiej przerwie (łatwiejszy materiał powtarzamy rzadziej, trudniejszy – częściej).

Sama nauka ma formę quizu, który nie tylko zapewnia doskonałą zabawę, ale również motywuje do systematycznej nauki!

program do nauki online

KOD wewnątrz pudełka umożliwia uzyskanie dostępu do nowoczesnego programu do nauki online, który pozwala na:
 • naukę słówek z danego tytułu z wykorzystaniem inteligentnego systemu powtórek MEMOBOX®

 • odsłuchiwanie nagrań audio

 • obserwowanie postępów w nauce i kontrolowanie czasu lekcji
Poznaj wszystkie zalety programu – wypróbuj wersję demonstracyjną (po prawej stronie)!
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player 11

poręczne etui

Dzięki poręcznemu, plastikowemu etui można mieć wybrane kartoniki zawsze przy sobie – w torebce, kieszeni czy portfelu i powtarzać materiał przeznaczony na dany dzień w chwilach, które zwykle pozostają niewykorzystane – w podróży, kolejce czy na plaży.

redakcja: Kinga Perczyńska, Joanna Sławkowska-Marszeniuk
lektorzy: Małgorzata Rychlicka-Hewitt, Stephen Hewitt
ISBN 9788378431824
wydanie: I, 2014

Publikacja powstała we współpracy z AKADEMIĄ JĘZYKA POLSKIEGO
Produkty polecane przez redakcję

Produkty polecane przez redakcję

 • trwały, do codziennego użytku
 • zamykany dopasowanym wieczkiem
 • pojemność – 1000 kartoników
19,99 zł 14,99 zł
 • nauka własnych słówek
 • trwałe kartoniki
 • kratka ułatwiająca zapisywanie
 • 300 sztuk
12,99 zł 9,99 zł
An original phrase book – written on the deck of playing cards – enables you to communicate on your trip abroad and survive the time of boredom or bad weather. Simply 2in1!

Oryginalne rozmówki – zapisane na talii kart do gry – pozwalają porozumieć się w trakcie pobytu w Polsce i przetrwać czas nudy czy niepogody. Po prostu 2w1!
14,99 zł 11,99 zł

570 words and phrases

STARTER includes 570 words and phrases essential for everyone who is starting to learn Polish. The material is divided into 14 units that introduce, card by card, new lexical and grammatical issues. Grammar rules are written on flashcards in the form of short and simple comments, which makes it easier to understand the basics of Polish grammar. see
units
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player 10

100 minutes of audio material

Thanks to professional recordings of all the keywords written on flashcards you will increase the effectiveness of your learning process, learn the correct pronunciation and be encouraged to speak. sample recordings
The code inside the box permits you to download 300 mp3 files. Each file contains a recording of each keywords from a single card (a recording format: English keyword – Polish keyword – a pause for you to repeat). A SPELL feature displays Polish keywords on the screen of your player or phone.
The files can be downloaded to any device that can play mp3 files or they can be recorded onto a CD.

learning by a quiz

Three coloured sections turn the box into a learning machine – MEMOBOX®.

The MEMOBOX® learning system is based on a method by a German specialist in the field of the psychology of learning, Sebastian Leitner. The MEMOBOX® guarantees that you revise all of the material effectively and at optimal intervals.

Learning by a quiz provides a lot of fun, but also motivates you to study regularly.

self-study online program

The code inside the box makes it possible for you to get access to a modern self-study online program that enables you to:
 • learn all the words from the box using the intelligent MEMOBOX® system of revision

 • listen to the recordings

 • observe your learning progress and control the duration of your Polish lesson
See all the benefits of the program – try the demo version!
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player 11

handy case

Thanks to the handy, plastic case you can have some cards on you at all times – in a bag, in a pocket or in a wallet. This enables you to repeat the material at times that are usually unproductive – while travelling, in a queue or on the beach.

Authors: Kinga Perczyńska, Joanna Sławkowska-Marszeniuk
Readers: Małgorzata Rychlicka-Hewitt, Stephen Hewitt
ISBN: 978-83-7843-182-4
Edition: I, 2014

Published in cooperation with AKADEMIA JĘZYKA POLSKIEGO

Zaufali nam: