POLISH PHRASE BOOK + playing cards 2in1
(ROZMÓWKI POLSKIE + karty do gry 2w1)

Poziom A1–A2

Prezentowany tytuł zawiera ponad 300 najpotrzebniejszych zwrotów, które umożliwiają porozumiewanie się za granicą. Polecamy wszystkim wyjeżdżającym za granicę jako skuteczne lekarstwo nie tylko na barierę językową, lecz także na nudę czy niepogodę.

Wybierając ten produkt, otrzymasz:

By choosing the product you will receive:

Rozmówki na talii kart

2w1: rozmówki i karty do gry

Rozmówki na talii kart

2 in 1: phrasebook and playing cards

Dostępność: w sprzedaży
Wysyłka: w ciągu 24h
 • 25,00 zł
 • 19,00 zł

Przykładowe zwroty

Hasła usystematyzowaliśmy w czterech kategoriach tematycznych: podstawowe zwroty, podróżowanie, noclegi i zwiedzanie oraz jedzenie i zakupy. Poniżej prezentujemy przykładowe zwroty z wybranych kategorii tematycznych:

Do you speak Polish? Czy mówisz po polsku?
Nice to meet you. Miło mi Cię poznać.
Where is the railway station? Gdzie jest dworzec kolejowy?
Please take me to the airport. Proszę mnie zawieźć na lotnisko.
I have a reservation here. Mam tu rezerwację.
Do you have free Wi-Fi access? Czy mają Państwo bezpłatne Wi-Fi?
For the main course I'll have beef. Jako danie główne wezmę wołowinę.
Where is a pharmacy near hear? Gdzie tu jest apteka?

Example phrases

We have organized the vocabulary terms into four topic areas: basic phrases, traveling, accommodation and sightseeing, eating and shopping. Below we present sample phrases from selected categories:

Do you speak Polish? Czy mówisz po polsku?
Nice to meet you. Miło mi Cię poznać.
Where is the railway station? Gdzie jest dworzec kolejowy?
Please take me to the airport. Proszę mnie zawieźć na lotnisko.
I have a reservation here. Mam tu rezerwację.
Do you have free Wi-Fi access? Czy mają Państwo bezpłatne Wi-Fi?
For the main course I'll have beef. Jako danie główne wezmę wołowinę.
Where is a pharmacy near hear? Gdzie tu jest apteka?

Rozmówki

Hasła zaprezentowaliśmy na kartach, które umożliwiają sprawną komunikację. Kolory kart (oznaczające poszczególne kategorie tematyczne) wraz z nagłówkami ułatwiają szybkie odnalezienie potrzebnych w danej sytuacji treści. Prosty i intuicyjny zapis wymowy ułatwia porozumiewanie się.

 • kolor = kategoria tematyczna
 • 1 karta = 1 temat
 • praktyczne zwroty
 • uproszczony zapis wymowy

Phrasebook

The phrases that are presented on the cards can help you communicate efficiently. The colors of the cards (indicating specific categories) along with the headings make it easy to quickly find the linguistic content needed in a certain situation. The simple and intuitive pronunciation transcript makes your communication easier.

 • color = topic category
 • 1 card = 1 topic
 • practical phrases
 • simplified pronunciation transcript

Karty do gry

Po odkręceniu plastikowej śrubki rozmówki zamieniają się w karty do gry. Karty wykonano z trwałego papieru powleczonego warstwą plastiku – dzięki czemu wytrzymają one niejedną podróż i wiele pasjonujących gier w gronie rodziny czy znajomych.

 • oznaczenia kart do gry
 • jednakowe rewersy
 • śruba, dzięki której rozmówki zamieniają się w karty, a karty – w rozmówki

Playing cards

After unscrewing the plastic screw cap, the phrasebook will turn into a game of cards. They were made from durable material, laminated with a coat of plastic that will allow for long-lasting use during travel and many exciting game nights with family and friends.

 • markings on the playing cards
 • identical reverse side
 • the screw that turns the phrasebook into playing cards and the playing cards into a phrasebook